Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 306/2021 – Έγκριση ή μη της μετακίνησης του Δημάρχου – εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης

Accessibility
Κλείσιμο