Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 305/2021 – Έγκριση ή μη της γενόμενης μετακίνησης του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης

Accessibility
Κλείσιμο