Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 298/2021 – Έγκριση γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου και εξειδίκευση πίστωσης

Accessibility
Κλείσιμο