Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 296/2021 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας -αποσφράγισης δικαιολογητικών , τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμάτων”.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 295/2021 – Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο ” Συντήρηση αυλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας”
December 10, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 297/2021 – Αποδοχή της 2ης Ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνιων ανέργων 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.
December 10, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 296/2021 – Έγκριση πρακτικών διενέργειας -αποσφράγισης δικαιολογητικών , τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμάτων”.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 296/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο