Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 289/2020 – Αποδοχή ποσού από πιστώσεις ΥΠΕΣ , τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Accessibility
Κλείσιμο