Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 287/2021 – Λήψη απόφασης παράτασης προσφορών για το διαγωνισμό του έργου “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νέου Κομάνου”.

Accessibility
Κλείσιμο