Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 287/2020 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2021.

Accessibility
Κλείσιμο