Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 285/2020 – Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία: « Αφοι Χρηστίδη ΑΕΕ – ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ», προς ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο