Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 28/2020 – Έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας».

Accessibility
Κλείσιμο