Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 277/2021 – Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ, στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο