Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 272/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση τμήματος τοιχίου περίφραξης στο δημοτικού στάδιο Πτολεμαΐδας”

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 271/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Πινακίου & Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Εορδαίας (ΣΔΑΕΚ)” και παραλαβή του 2ου Τελικού Παραδοτέου Π2.1 με τίτλο “Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα Δήμου Εορδαίας”
December 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 273/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου ” Εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου ” αριθμ μελ. 12/2020 , προϋπολογισμού 2.123.000,00 € χρηματοδότηση ΠΔΕ. Ορισμός αναδόχου.
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 272/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο “Αντικατάσταση τμήματος τοιχίου περίφραξης στο δημοτικού στάδιο Πτολεμαΐδας”

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 272/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο