Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 269/2021 – Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο έργο με τίτλο “Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας” συνολικού προϋπολογισμού 3.580.000,00 (με ΦΠΑ) , με ποσό συμμετοχής που ανέρχεται στα 466.956,52€ από το Ε.Α.Π. 2012-2016.

Αρ. Απόφασης ΟΕ. 268/2021 – Έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού), για το έργο “Προσαρμογή Κτιριακών Εγκαταστάσεων Παιδικού Σταθμού Νοσοκομείου” αρ. μελ. 2/2020
December 9, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 270/2021 – Έγκριση ή μη του 4ου Πρακτικού της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο “Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Εορδαίας” και παραλαβή του 2ου Τελικού Παραδοτέου της προγραμματικής “Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων – Επιπτώσεων, Πιλοτικές Παρεμβάσεις Τελικό ΣΔΚΟ”
December 9, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 269/2021 – Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για τη συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας στο έργο με τίτλο “Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας” συνολικού προϋπολογισμού 3.580.000,00 (με ΦΠΑ) , με ποσό συμμετοχής που ανέρχεται στα 466.956,52€ από το Ε.Α.Π. 2012-2016.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 269/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο