Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 252/2021 – Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Εορδαίας, κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Accessibility
Κλείσιμο