Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 245/2017 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2018.

Accessibility
Κλείσιμο