Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 244/2017 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού 48.174,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού σύναψης δημοσίας σύμβασης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 243/2017 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2018
January 9, 2018
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 245/2017 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2018.
January 9, 2018

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 244/2017 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων», προϋπολογισμού 48.174,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού σύναψης δημοσίας σύμβασης και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 244/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο