Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 243/2017 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2018

Accessibility
Κλείσιμο