Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 241/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας για κατάθεση ή μη έφεσης κατά της υπ’αριθμ 162/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο