Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 240/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την αντιμετώπιση δαπανών φιλοξενίας στα πλαίσια της διοργάνωσης της εκδήλωσης: «Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας»

Accessibility
Κλείσιμο