Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 239/2021 – Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής –προφορικής-πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων Νο 5 & Νο 6 στο Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας.

Accessibility
Κλείσιμο