Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 235/2021- Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Συντήρηση στεγών κοινοτικών καταστημάτων του Δήμου Εορδαίας» , αρ. μελ. 9/2020.

Accessibility
Κλείσιμο