Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 232/2021 – Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης του Δήμου Εορδαίας στο «Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 55-67 ετών» του Ο.Α.Ε.Δ.

Accessibility
Κλείσιμο