Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 229/2021 – Εξειδίκευση πιστώσεων για έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών / πολιτιστικών δραστηριοτήτων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Accessibility
Κλείσιμο