Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 223/2021 – Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Accessibility
Κλείσιμο