Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 221/2021 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης ,κατά την τέλεση της ετήσιας τοπικής εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κοινότητα Άρδασσας από 03-08-2021 μέχρι και 06-08-2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 220/2021 – Έγκριση των πρακτικών α) διενέργειας- αποσφράγισης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του ανοιχτού επαναληπτικού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Εορδαίας και των Νομικών του Προσώπων για ένα χρόνο». (Ορισμός προσωρινών αναδόχων)
August 17, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 222/2021 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης τεσσάρων(4) ημερών από 27-8-2021 μέχρι και 30-8-2021, για την έκθεση εμπορευμάτων-καντινών- κ.λ.π. κατά την τέλεση της εμποροπανήγυρης έτους 2021, της τοπικής εορτής Αγίου Ιωάννη στην Πτολεμαϊδα.
August 17, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 221/2021 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση των δημοτικών χώρων, με δικαίωμα χρήσης ,κατά την τέλεση της ετήσιας τοπικής εορτής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Κοινότητα Άρδασσας από 03-08-2021 μέχρι και 06-08-2021.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 221/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο