Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 217/2021 – Έγκριση ή μη χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη ο οποίος έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω θεομηνίας (πυρκαγιάς)- Υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Accessibility
Κλείσιμο