Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 216/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την εκδήλωση «Γιορτή βιβλίου και παιδικής δημιουργίας».

Accessibility
Κλείσιμο