Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα διοργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για την εκδήλωση του «Ορεινού Αγώνα Προφήτη Ηλία».

Accessibility
Κλείσιμο