Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του ήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 214/2017 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018
November 30, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 218/2017 – Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ύψους 4000 ευρώ από τον Κ.Α. 70.6699.0002 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 για την προμήθεια ειδών περίθαλψης και διαβίωσης αδέσποτων ζώων.
November 30, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2017 – Έγκριση ή μη του πρακτικού διενέργειας τεχνικής αξιολόγησης και αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του ήμου Εορδαίας και Ν.Π για τα έτη 2017-2018».

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 215/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο