Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 214/2017 – Εισηγητική έκθεση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018

Accessibility
Κλείσιμο