Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 21/2020 – Έγκριση μετακίνησης δημοτικού συμβούλου, εξειδίκευση της πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Accessibility
Κλείσιμο