Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 211/2021 – Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας των αδέσποτων σκύλων , του δημοτικού καταφυγίου και των ελεύθερων αδέσποτων στην επικράτεια του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο