Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 204/2021 – Έγκριση ή μη της ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και ευπρεπισμού χώρων πρασίνου κοινοτήτων του Δήμου Εορδαίας λόγω μη επάρκειας του προσωπικού.

Accessibility
Κλείσιμο