Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 204/2017 – Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του ήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 203/2017 – Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2017
November 20, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 237/2017 – Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εορδαίας
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 204/2017 – Κατάρτιση των όρων διακήρυξης της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο: «Επισκευή φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος οδικού δικτύου του ήμου Εορδαίας», αρ μελ 20/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 204/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο