Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 199/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχιου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)», αρ μελ 23/2017, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ ΣΑΤΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 198/2017 – Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ( στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, για το έργο: «Συντήρηση παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ολυμπιάδας» αρ μελ 17/2017, προϋπολογισμού 51.600,00.
November 2, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 67/2017 – Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση του διαμερίσματος Γ2 (3ου ορόφου) του Κληροδοτήματος Δημ. Γ. Τσίρου
November 20, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 199/2017 – Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού της ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή τοιχιου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Εμπορίου (παιδικός σταθμός και κοιμητήρια)», αρ μελ 23/2017, προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ ΣΑΤΑ.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 199/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο