Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 196/2021 – Έγκριση ή μη του 2ο Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) έργου «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας» αρ. μελ. 01/2019.

Accessibility
Κλείσιμο