Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 189/2018 – Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας για το οικονομικό έτος 2019.

Accessibility
Κλείσιμο