Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 187/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2018-2019». Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 186/2018 – Εξουσιοδότηση στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Εορδαίας για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς
February 11, 2019
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 188/2018 – Λήψη απόφασης για κατάρτιση του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Εορδαίας και των Ν.Π. του για το έτος 2019.
February 11, 2019

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 187/2018 – Έγκριση ή μη του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αλατιού χειμερινής περιόδου 2018-2019». Ορισμός αναδόχου.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 187/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο