Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 186/2018 – Εξουσιοδότηση στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Εορδαίας για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς

Accessibility
Κλείσιμο