Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 18/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο