Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 177/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Συντήρηση αύλειου χώρου 2ου νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 14.200,00 ευρώ, αρ. μελέτης 6/2020.

Accessibility
Κλείσιμο