Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Β΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθμ ΑΚ 4249/2016 αίτησης ακύρωσης της Cosmote-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, κατά την δικάσιμο στις 16-11-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Α΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθμ ΑΚ 120/2016 αίτησης ακύρωσης, κατά την δικάσιμο στις 1-11-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.
October 11, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 177/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Γ΄Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθμ 663/2017 προσφυγής, κατά την δικάσιμο στις 30-11-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.
October 11, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2017 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Β΄Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην εκδίκαση της υπ΄αρίθμ ΑΚ 4249/2016 αίτησης ακύρωσης της Cosmote-Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε, κατά την δικάσιμο στις 16-11-2017 ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή δικάσιμο αυτής.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο