Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο του γυμνασίου Αναρράχης-Εμπορίου», αρ. μελ. 6/2018.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 174/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών της ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο: «Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Πτολεμαΐδας», αριθμ μελ. 6/2019, προϋπολογισμού 701.000 ευρώ, χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΑΤΑ.
July 22, 2021
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 176/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Συντήρηση 4/θέσιου δημοτικού σχολείου Ασβεστόπετρας» συνολικής δαπάνης 52.330,13 ευρώ (με ΦΠΑ) αρ. μελ. 12/2018.
July 22, 2021

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο γυμναστήριο του γυμνασίου Αναρράχης-Εμπορίου», αρ. μελ. 6/2018.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 175/2021 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο