Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 170/2021 – Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης καθίζησης εδαφόπλακας μονάδας ΑΣΙΙ στο 9ο δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού 365.000,00€, αρ. μελ. 15/2019.

Accessibility
Κλείσιμο