Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 169/2021 – Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας TAP AG, ύψους 455.000,00€, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό παιδικών χαρών στον Δήμο Εορδαίας. Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Accessibility
Κλείσιμο