Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 164/2021 – Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου : «Ολοκλήρωση Κτιριακών Υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα».

Accessibility
Κλείσιμο