Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 16/2021 – Έγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου : « Συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας» , αριθμ μελ 1/2019.

Accessibility
Κλείσιμο