Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 16/2020 – Εξουσιοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Εορδαίας.

Accessibility
Κλείσιμο