Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 160/2021 – Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την διοργάνωση εκδήλωσης.

Accessibility
Κλείσιμο