Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 158/2021 – Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας ».

Accessibility
Κλείσιμο