Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 157/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας (αρχικής και επαναληπτικής), για την εκμίσθωση χρήσης χώρων για την λειτουργία Λουνα – Παρκ κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης 2017 στην Πτολεμαΐδα.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 156/2017 – Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
September 29, 2017
Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 158/2017 – Εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου για παράσταση σε δίκη
September 29, 2017

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 157/2017 – Έγκριση ή μη των πρακτικών διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας (αρχικής και επαναληπτικής), για την εκμίσθωση χρήσης χώρων για την λειτουργία Λουνα – Παρκ κατά την τέλεση της Εμποροπανήγυρης 2017 στην Πτολεμαΐδα.

Αρ. Απόφασης Ο.Ε. 157/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο